Bij arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 neemt het Grondwettelijk Hof de schending van artikel 23, derde lid, 4° GW aan en vernietigt zij de wijzigingsbepaling uit de Codextrein 2017 (art. 52, 4°). In dit arrest spreekt het Grondwettelijk Hof zich uitdrukkelijk uit tegen de kunstmatige fasering om aan de verkavelingsvergunningsplicht te ontkomen

Bespreking en volledig artikel: Monard Law