In haar arrest van 22 oktober 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat de toepassing van de driejarige verjaringstermijn (die specifiek geldt voor vorderingen voortvloeiend uit verzekeringsovereenkomsten) op de vordering tot nietigverklaring van een tak 23 levensverzekering, geen schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel (artikel 10 en 11 van de Grondwet). 

Volledig artikel en bron: Lydian

Gwh 22 oktober 2020, arrest nr. 140/2020 - rolnr 7145

Lees hier de tekst van het arrest