Prof. dr. Vincent Sagaert (of counsel Eubelius) heeft niet alleen de wetswijziging voorbereid als mede-voorzitter van de ministeriële werkgroep, hij is tevens mede-editor van het in augustus 2018 bij Intersentia gepubliceerd boek ‘Appartementsrecht III’.

LegalNews.be vroeg hem meer toelichting over een aantal wijzigingen inzake statuten en reglement van inwendige orde, dit aan de hand van zijn bijdrage in het pas gepubliceerde boek.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Zie ook: Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, BS 2 juli 2018