Op 1 november 2018 trad een eerste hervorming in werking want dan voert de Wet "Hervorming Ondernemingsrecht" een artikel 1384bis, "Bewijs door en tegen ondernemingen" in het Burgerlijk Wetboek in.

En daar blijft het niet bij. Op 31 oktober 2018 keurde de Ministerraad in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een bijzonder hoofdstuk, namelijk Boek 8 "Bewijs", in het  Burgerlijk Wetboek invoert.

Volledig artikel en bron: Peeters Law

Gerelateerde opleidingen

Het nieuwe bewijsrecht, zowel in burgerlijke als in handelszaken, wordt uitgebreid behandeld in het seminarie dat dhr. Eric Dursin op 06.12.2018 in Kontich zal geven.