In het kader van de hervorming van het Burgerlijk wetboek werden ook de teksten voor een nieuw verbintenissen- en contractenrecht voorgesteld.

Deze zullen ondergebracht worden in het  nieuwe boek VI, dat zal bestaan uit drie titels:

  1. een eerste titel met inleidende bepalingen,
  2. een tweede titel over de bronnen van het verbintenissenrecht, o.a. de overeenkomst en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, en
  3. een derde titel over het algemene regime van de verbintenis zelf.

Een greep uit de wijzigingen:

  • De onderhandelingen (art. 18 e.v.), incl. informatieplichten (art. 20) en de precontractuele aansprakelijkheid (art. 21)
  • Het voorkeurs- en optiecontract (art. 28 en 29)
  • Het misbruik van omstandigheden als algemeen wilsgebrek (art. 37 en 41)
  • Het buitengerechtelijk inroepen van de nietigheid van het contract (art. 62, derde lid)
  • Het uitdrukkelijk verbod op rechtsmisbruik en de sanctie (art. 7 en 76)
  • Imprevisie (verandering van omstandigheden) (art. 77)
  • ...

Volledig artikel en bron: Schoups - artikel geschreven door Mr. Siegfried Busscher