Naar aanleiding van de op til zijnde hervorming van het vennootschapsrecht spraken we met enkele experts over hun ervaringen en bevinden. Wat is er goed aan de hervorming en wat kan nog beter? In een tweede gesprek laten we meester Brecht Lambrecht, aan het woord.

Volledig artikel en bron: Learning Blog

Gerelateerde opleiding

Mr. Brecht Lambrecht spreekt ook op onze Juristendagen :  “Vennootschapsrecht.  Overzicht van recente evoluties/knelpunten voor de rechtspraktijk:  selectie uit (on)gepubliceerde rechtspraak”.

Deze hervormingen in het vennootschapsrecht staan van eveneens op de agenda, o.a. in de sessie van Prof. dr. Philippe Ernst “De geplande wijzigingen in het Vennootschapsrecht”.