De Raad herhaalt zijn opmerking uit het vorige advies, met name dat deze hervorming onvermijdelijk ook gevolgen met zich meebrengt op andere domeinen (bijvoorbeeld fiscaliteit, sociale wetgeving, subsidies…), die vaak ook op een ander beleidsniveau geregeld worden (bijvoorbeeld inzake de toegang tot het beroep), waardoor heel wat regelgeving aangepast dient te worden. Ook voor publieke rechtspersonen die in de regio’s werden of worden opgericht kan de hervorming wijzigingen teweegbrengen.

Volledig advies en bron: Advies CRB - 05.12.2017

Gerelateerde opleiding

Op onze studienamiddag "Modernisering van het vennootschapsrecht" die doorgaat op 13.12.2017 worden de geplande hervormingen besproken door o.m. prof. Maresceau en prof. Ernst.