De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot hervorming van het ondernemingsrecht.

Dit moet de start zijn voor een nieuw ondernemingsbegrip:

"iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

iedere rechtspersoon, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op een markt;

iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, wegens het "for profit" karakter van deze vormen"

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad, 20 juli 2017

 

Gerelateerde opleiding

Wij volgen de ontwikkelingen in het nieuwe ondernemingsrecht op de voet op.

Check dus zeker onze opleidingskalender.