De auteurs van deze bijdrage zien in de hervorming van het insolventierecht eerder een update die rekening houdt met de Europese insolventieverordening en een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

Het is dan ook uitkijken naar de impact van de hervorming in de praktijk na de inwerkingtreding op 1 mei 2018.

Een bespreking van de voornaamste nieuwigheden uit het nieuwe insolventierecht.

Volledig artikel en bron: Lydian