Samenvatting
Opdat een natuurlijke persoon als ondernemer kan worden gekwalificeerd, moet hij zelfstandig werken en een beroepsactiviteit uitoefenen.

Dit is het geval voor een bedrijfsleider die op een gestructureerde en duurzame manier een eigen activiteit uitoefent.

Als deze bedrijfsleider in staat van staking van betaling is en zijn krediet is aangetast, moet hij failliet worden verklaard.

Referentieregel
Bergen (vakantiekamer) 27 augustus 2019

Vindplaats
JLMB 2019, afl. 31, 1459

Gerelateerde opleidingen

Voor een actueel overzicht en een kritische analyse van de recente rechtspraak inzake insolventie en faillissement, kan u terecht op de studienamiddag: "Faillissementsrecht: overzicht van rechtspraak" met mrs. Eddy Van Camp en Ilse Mertens (EVC advocaten)