De Europese detacheringswetgeving vereist een registratieverplichting (meldplicht) in het kader van transnationale detachering van werknemers.

De Nederlandse overheid laat nu weten dat de ingangsdatum van de Nederlandse meldplicht is vastgesteld op 1 maart 2020.

Vanaf deze datum zullen gedetacheerde werknemers online moeten worden geregistreerd, op een door de Nederlandse overheid aangewezen website.

Volledig artikel en bron: HVG Law

Gerelateerde opleidingen

Op 20.02.2020 organiseert M&D de jaarlijkse studiedag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling'. Op deze studiedag komen 4 actuele topics uit het internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht aan het bod.