Schenking aan een erfgenaam - Vordering tot herroeping en nietigverklaring - Hangende de procedure van vereffening en verdeling - Wijze van instelling

Samenvatting 
Wanneer er is gedagvaard in gerechtelijke vereffening en verdeling van een nalatenschap, kan een vordering tot herroeping of vernietiging van een schenking aan een erfgenaam, die binnen de door de wet bepaalde termijnen moet kunnen ingesteld worden, niet enkel in het kader van de procedure van vereffening en verdeling worden ingesteld, maar ook bij afzonderlijke dagvaarding, ook al heeft een dergelijke vordering een weerslag op de omvang van de te vereffenen en verdelen boedel. (Art. 700, 701 en 1209, eerste lid Ger.W.).

Lees de tekst van het arrest hier.

Referentieregel

Cass. (1e k.) AR C.16.0322.N, 26 oktober 2017 (N.V., K.V.R., P.V.R. / J.D.B., P.D.B.)

Vindplaats

http://www.cass.be (15 november 2017), concl. VAN INGELGEM, A.; JLMB 2018, afl. 20, 943 en http://jlmbi.larcier.be/ (24 mei 2018); RABG 2018, afl. 5, 411, noot VERLOOY, B.; RABG 2018, afl. 18, 1681; TGR-TWVR 2017, afl. 5, 361; T.Not. 2018, afl. 1, 94, noot X.