Vlaanderen brengt alle openbare wegen die beheerd worden door de gemeenten onder in één gemeentewegendecreet en heft de federale buurtwegenwet van 1841 op. De buurtwegen verliezen dus hun aparte statuut en de provincies verliezen hun specifieke bevoegdheden ten aanzien van die buurtwegen. De gemeenten kunnen eindelijk een geïntegreerd beleid voeren voor het gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeer op hun grondgebied.

Gemeenteraad beslist over opheffing

Het nieuwe gemeentewegendecreet voert een vergelijkbare procedure in voor het aanleggen, wijzigen, verplaatsen of opheffen van een gemeenteweg. En daarvoor is telkens een expliciete beslissing van de gemeenteraad nodig.

Dat betekent ook dat een weg niet meer kan verdwijnen zonder bestuurlijke beslissing. Momenteel gebeurt het dat particulieren een buurtweg afsluiten met een hekken en zij na 30 jaar dat stuk inpalmen wegens ‘verkrijgende verjaring door niet-gebruik’.

Dat kan niet meer: gemeentewegen zijn publiek domein: zij kunnen niet verkregen worden door verjaring.

  • In werking: 1 september 2019.
  • Opheffing: buurtwegenwet, Vlaams uitvoeringbesluit en alle provinciale reglementen in uitvoering van de buurtwegenwet.

Bron: Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, BS 12 augustus 2019.

Gerelateerde opleidingen

Voor een volledige update van de recente wijzigingen in het omgevingsrecht, verwijzen wij u naar de studienamiddag "Actualia Omgevingsrecht" met mr. Bart De Becker.