Kan artikel 14 Rome I-verordening aldus worden uitgelegd dat daarbij het recht wordt vastgesteld dat van toepassing is op de derdenwerking van een cessie van vordering in geval van meervoudige cessie, zodat kan worden bepaald wie de houder van de vordering is?

Volgens het hof moet de bepaling zo geïnterpreteerd worden dat het noch rechtstreeks, noch bij wijze van analogie het recht aanwijst dat van toepassing is op de derdenwerking van een cessie van vordering in het geval van meervoudige cessie door dezelfde schuldeiser aan opeenvolgende cessionarissen.

Volledig artikel en bron: TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Aspecten inzake internationale insolventieprocedures komen ook dit jaar aan bod in het Rechtspraakoverzicht Faillissementsrecht, onze jaarlijkse studienamiddag met Mrs. Van Camp en Mertens.