N.a.v. een concreet geval blijkt :

Een vertragingsbeding in de notariële akte is een absoluut nietig “dwangsombeding” onder meer omdat het beding dat voorziet in een geldsom om contractpartijen, in casu de verkoper, te prikkelen tot uitvoering van een overeenkomst geen toegelaten schadebeding maar een private straf uitmaakt.

Volledig artikel en bron: Gevaco advocaten