Voor alle duidelijkheid: voor zover deze zwarte lijst geen persoonsgegevens bevat, is er GDPR-matig geen probleem. Je mag dus wel degelijk een lijst bijhouden waarop de N.V. XYZ en de B.V. ABC worden opgenomen, zolang hier maar geen persoonsgegevens worden verwerkt (naam bestuurder, naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, …).

Maar wat met de verwerking van persoonsgegevens? Die vraag moest ook de GBA eind december 2019 beantwoorden...

Volledig artikel en bron: Ardent advocaten

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie "Update GDPR/Privacy" bespreken Mr. Anouk Focquet en Julie Van Pée (contrast Law) de beslissingen van de Belgische GBA, maar ook die van verschillende andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten. De sprekers gaan daarnaast in op recente rechtspraak van het Hof van Justitie.