In een recent arrest heeft het hof van beroep te Gent het toepassingsgebied van de antimisbruikbepaling die is opgenomen in artikel 344 WIB 1992, elk geval beperkt.

Dit betekent evenwel niet het einde van de antimisbruikbepaling ... de belastingplichtige mag nog altijd kiezen voor de minst belaste weg, zoals overigens ook uitdrukkelijk bevestigd door de wetgever bij de invoering van deze bepaling.

Volledig artkel en bron: Delboo