Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing.

Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en nadelen.

De concrete situatie en doelstellingen zullen bepalend zijn voor de wijze waarop de verwerving het best kan gebeuren. Hoe dan ook is het bij de aankoop van een bedrijfsgebouw van belang een langetermijnvisie voor ogen te hebben, met bijzondere aandacht voor de fiscale gevolgen.

Een concrete mogelijkheid bestaat in het verlenen van een recht van opstal.

Dit houdt in dat er een opsplitsing wordt gemaakt tussen de grondeigenaar (opstalhouder) en de eigenaar van de opstallen (lees: het bedrijfsgebouw zelf). Deze techniek wordt veelal toegepast wanneer een perceel industriegrond wordt aangekocht waarna vervolgens een bedrijfsgebouw wordt opgetrokken.

Andere mogelijkheid: een recht van erfpacht. In dat geval verkrijgt de erfpachter tijdelijk het volle genot van een onroerend goed dat aan iemand anders toebehoort. Zo kan ingeval van een bedrijfsgebouw het recht van erfpacht door de vennootschap worden aangekocht en terwijl de bedrijfsleider privé de zgn. ‘tréfonds’ (het effectieve eigendomsrecht van het onroerend goed) aankoopt.

Volledig artikel en bron: Lemon Consult

Gerelateerde opleidingen

Op 17 oktober 2019 organiseren wij in Elewijt de studienamiddag 'Fiscale aspecten inzake erfpacht en opstal'. Mr. Tim Melis (Cazimir) zal dan een praktijkgerichte analyse geven van deze zakelijke rechten met aandacht voor de fiscale gevolgen.