Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil de Federale Regering tegen 2025 de bedrijfswagens verder elektrificeren. Voor veel bestuurders betekent dit dat zij hun wagen zullen opladen in een gemeenschappelijke parking van het gebouw waarin zij wonen. Gelukkig heeft de wetgever met de verwachte groei van het elektrisch rijden hiermee rekening gehouden bij het uitschrijven van het nieuwe art. 577-2 §10, 2de lid BW waarbij aan individuele mede-eigenaars en aan erkende nutsoperatoren een soort van een “stopcontact-recht” werd toegekend.

Wat in geval het elektrisch/hybride voertuig door bv. een kortsluiting ontbrandt waarbij niet enkel de wagen, maar het volledige gebouw in rook opgaat? Veelal rekent men hiervoor op de blokpolis om de schade te vergoeden. Het Europese Hof van Justitie heeft echter in haar arrest van 20 juni 2019 geoordeeld dat materiële schade die aan een gebouw is veroorzaakt door een brand van een voertuig dat in een privé garage van dat gebouw was gestald, gedekt is door de “verplichte verzekering” (lees: de autoverzekering).

Volledig artikel en bron: Lige