In haar arrest van 31 oktober 2017 aanvaardt het hof van beroep te Gent de door de fiscus gehanteerde taxatiemethode op basis van de venale waarde in een casus waarbij de opstalovereenkomst voorzag in een gratis natrekking van de door de opstalhouder opgerichte opstallen, in casu een dokterswoning met kabinet.

Volledig artikel en bron: Cazimir