In principe moet de strafrechter bij zijn straftoemeting rekening houden met de veroordelingen die door strafgerechten van andere lidstaten van de Europese Unie zijn uitgesproken. Maar hij moet dat niet doen wanneer de voorgelegde feiten, samen met de misdrijven waarvoor al een veroordeling bestaat, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zijn. De regel zorgt voor een verschillende behandeling van mensen die al in België zijn veroordeeld en mensen die in een andere EU-lidstaat zijn veroordeeld. Maar het Grondwettelijk Hof ziet hier geen ongrondwettigheid.

Bron: 

Gerelateerde opleidingen

De recente wijzigingen aan de burgerlijke procedure door o.m. Potpourri VI en VII komen uitgebreid aan bod tijdens het seminarie Actualia Burgerlijk Procesrecht.