Bespreking van de voorafgaande beslissing nr. 18055 (Vlabel) van 18 februari 2019, met de titel “wijziging statutenmaatschap en modaliteiten schenking – afkoop levensverzekering en herinvestering”.

In deze vrij uitgebreide beslissing krijgt u een uitgebreide stand van zaken. De Vlaamse belastingsdienst vestigt nogmaals de aandacht op een aantal principes die gelden bij aanvragen. 

In deze bijdrage worden ze nader toegelicht.

Volledig artikel en bron: Tiberghien

U kan de volledige tekst van deze voorafgaande beslissing hier terugvinden.

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de jaarlijkse studiedag “Schenk- en erfbelasting” geven 4 experten hun kijk op de actuele thema's uit deze materie.