De specifieke regels met betrekking tot de (ver)huur van koten is van toepassing indien de huurder een student is die het kot niet als hoofdverblijfplaats gebruikt. Een student is iedere persoon die is ingeschreven bij een instelling die voltijds onderwijs aanbiedt.

Een overzicht en bespreking van de specifieke bepalingen die gelden sinds de invoering van het Vlaams Woninghuurdecreet.

Volledig artikel en bron: Forum Advocaten

Gerelateerde opleidingen

Webinar "Woninghuur": mr. Pieter Pauwels bespreekt het Vlaamse woninghuurdecreet.