Het Hof van beroep te Gent besliste in een arrest van 28 januari 2020 (onuitg. AR 2018/2157) dat een beding in het huwelijkscontract, waarin aan de inbrengende echtgenote het “recht” wordt toegestaan om de ingebrachte goederen terug te nemen (zonder aanrekening op zijn aandeel in de gemeenschap) ingeval van ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel door echtscheiding, geen ontbindende voorwaarde is.

Volledig artikel en bron: HCGB advocaten