Op 30 oktober 2019 kreeg een Duits vastgoedbedrijf door de Duitse Gegevensbeschermingsautoriteit een boete opgelegd van maar liefst 14,5 miljoen euro: meteen haar hoogste boete tot nu toe.

Het betrokken vastgoedbedrijf maakte gebruik van een archiveringssysteem om allerhande gegevens van huurders (loonfiches, bankafschriften, kopies van arbeidsovereenkomsten, etc.) te bewaren. Tijdens een inspectie in 2017, stelde de Duitse Gegevensbeschermingsautoriteit vast dat het systeem niet in een mogelijkheid voorzag om de persoonsgegevens te verwijderen. Daarom werden verschillende data bewaard, sommigen reeds jarenlang, zonder dat de bewaring ervan toegelaten of zelfs nog noodzakelijk was.

Volledig artikel en bron: Schoups