Zolang het vermogen van de schuldenaar genoeg onderpand biedt om de schuldvorderingen van alle schuldeisers te voldoen, heeft geen van hen reden tot klagen. De ongelijke behandeling van schuldeisers wordt maar een probleem wanneer er een tekort in het vermogen van de schuldenaar ontstaat. 

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab