De eerste aanbeveling van de GBA van dit jaar is een feit.

Het betreft een aanbeveling over direct marketing met de bedoeling de actoren informatie te verstrekken over dit complexe ecosysteem, en meer bepaald over de regels die moeten worden nageleefd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het kader van direct marketing. En dit op een zo praktisch mogelijk manier, namelijk aan de hand van voorbeelden en recente beslissingen.

De aanbeveling komt er omdat "direct marketing" in de top 3 staat van de vragen, klachten of bemiddelingsverzoeken die de GBA ontvangt. 

Lees de aanbeveling hier

Volledig artikel en bron: GBA

Gerelateerde opleidingen

Tijdens het seminarie "Update GDPR/Privacy" bespreken Mr. Anouk Focquet en Julie Van Pée (contrast Law) de beslissingen van de Belgische GBA, maar ook die van verschillende andere nationale gegevensbeschermingsautoriteiten. De sprekers gaan daarnaast in op recente rechtspraak van het Hof van Justitie.