In de opiniesectie van De Tijd verscheen een bijdrage over de opportuniteit van de Belgische governance regels bij (nakende) insolvabiliteit. De bijdrage is van de hand van mr. Vananroye en mr. Allemeersch (Quinz) die als advocaten Nyrstar bijstaan. Zoals bekend is het debat rond dit thema in de actualiteit gekomen door de herstructurering van Nyrstar.

Met link naar de volledige bijdrage.

Bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Voor een kritische analyse en stand van zaken m.b.t. het insolventierecht, kan u terecht op de jaarlijkse studienamiddag Rechtspraakoverzicht Faillissementsrecht, met Mrs. Van Camp en Mertens.