De nieuwe loonbedragen - zoals van toepassing in 2019, uit de arbeidsovereenkomstenwet werden bekend gemaakt.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels