De coronavirus maatregelen hebben invloed op alle aspecten van ons leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de (lopende) procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken. Deze Q&A zal trachten de belangrijkste vragen te beantwoorden met betrekking tot rechtszaken.

Volledig artikel en bron: Loyens & Loeff

Gerelateerde opleidingen

Zomerse wetsdagen - focus op gerechtelijk recht!

  • Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken - Aanneming en deskundigenonderzoek (06.07.2020) - Spreker: Mr. Joost Peeters, advocaat-vennoot Studio Legale
  • Actualia burgerlijk procesrecht (07.07.2020) - Spreker: Mr. Sven Sobrie, advocaat
  • Uitvoering van vonnissen en arresten (07.07.2020) - Spreker: Mr. Bart Volders, advocaat, Arcas Advocaten