In uitvoering van het zomerakkoord hebben de recente Programmawetten wijzigingen aangebracht in fiscale procedures.

Een overzicht van de besproken wijzgingen:

  • Herziening van de nalatigheids- en moratoriuminteresten
  • Forfaitaire minimumwinst bij niet- of laattijdige aangifte
  • Verjaring van de invordering van de belastingschuld geschorst bij strafrechtelijke vervolging
  • Verduidelijking van hoofdelijke gehoudenheid van derden
  • Administratie verkrijgt toegang tot UBO-register
  • Burgerlijke partijstelling door de fiscale administratie
  • Maatregelen in strijd tegen fiscale fraude

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleiding

Op 06.03.2018 spreekt o.a. Mr. Ine Lejeune van Lawsquare op onze studienamiddag 'Rechtsmisbruik & fiscus'.

Deze dit seminarie zal o.a. worden nagegaan in welke mate de rechtspraak van het Hof van Justitie een impact heeft op Belgische en internationale belastinggeschillen en hoe deze rechtspraak kan gebruikt worden in de verdediging tegen de fiscus.