Het ontwikkelen van een gebouw door middel van een volledige reconversie van het gebouw gaat de wettelijke specialiteit van de Vereniging van Mede-Eigenaars te buiten. Het Hof van Cassatie bevestigde dit in een arrest van 18 februari 2019, waarin zij een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 9 november 2017 bevestigde.

Volledig artikel en bron: Forum Advocaten

 

Gerelateerde opleidingen

Mr. Astrid Clabots brengt tijdens de studienamiddag "Rechtspraakoverzicht appartementsrecht" een geactualiseerd overzicht van vonnissen en arresten uit de periode 2014 – 2019.

Tijdens de webinar "Bouwrecht in het appartementsgebouw" staan we stil bij de wisselwerking tussen bouwrecht (aannemings – en contractenrecht, Wet Breyne) en de toepassing van het appartementsrecht.