Wanneer de bouwpromotor de eerste syndicus is of zelf aanstelt, wat op zich perfect kan, is het wijselijk de nodige omzichtigheid aan de dag te leggen. Niet enkel wat betreft de oplevering van de werken zelf, de goedkeuring van bepaalde werken, en tijdige melding van problemen, maar ook welke kosten de syndicus mag opvragen.

Toch bieden diverse wetten, zoals de Woningbouwwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de mede-eigendom in gevallen van misbruik zeker bescherming.

Volledig artikel en bron: Wanted Law