In twee recente arresten nrs. 185/2019 en 189/2019 oordeelde het Grondwettelijk hof dat een daadwerkelijke uitoefening van het hoger beroep veronderstelt dat de appelrechter na het feitenonderzoek steeds ambtshalve moet kunnen vaststellen dat er geen schuld is. Door die vaststelling afhankelijk te maken van een voorafgaande vermelding in het verzoekschrift/grieveformulier verhindert de wetgever de beroepsrechter in zijn opdracht en wordt het hoger beroep in strafzaken uitgehold.

Volledig artikel en bron: Waeterickx Vansteenkiste advocaten