Sedert de decretale wijzigingen van 8 december 2017 was het nodig om alternatieven te zoeken voor het (optioneel) finaal verrekenbeding.

Recent kwam er hieromtrent goed nieuws voor echtgenoten getrouwd onder het stelsel van scheiding van goederen. In een voorafgaande beslissing (gepubliceerd op 17 december 2019) werd de toebedeling van een onverdeeldheid via huwelijkscontract aan de langstlevende echtgenoot door Vlabel als een valabel niet-belastbaar alternatief bevonden (wat betreft de erfbelasting).

Volledig artikel en bron: Sherpa Law