De wetgever wil dat ‘werken op afstand’ binnen het justitieapparaat maximaal wordt benut.

Niet alleen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, ook omdat digitale communicatie en elektronische procedures in het algemeen en op langere termijn voor meer efficiëntie kunnen zorgen.

Een Verzamelwet Justitie zorgt daarom voor tijdelijke én definitieve aanpassingen in tal van justitiële regels.

Zo kan iedereen tot 30 juni 2020 verzoekschriften indienen via e-Deposit, kan de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling via videoconferentie worden gehouden en is medeondertekening van rechtelijke beslissingen door magistraten niet altijd nodig.

Verder mogen de wettelijke en reglementaire organen voor gerechtsdeurwaarders vergaderen via videoconferentie, nu en na corona en krijgen burgers meer tijd om hun bewijsstukken in het kader van juridische tweedelijnsbijstand in te dienen.

Bron: Wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 29 mei 2020.

Gerelateerde opleidingen

Zomerse wetsdagen - focus op gerechtelijk recht!

  • Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken - Aanneming en deskundigenonderzoek (06.07.2020) - Spreker: Mr. Joost Peeters, advocaat-vennoot Studio Legale
  • Actualia burgerlijk procesrecht (07.07.2020) - Spreker: Mr. Sven Sobrie, advocaat
  • Uitvoering van vonnissen en arresten (07.07.2020) - Spreker: Mr. Bart Volders, advocaat, Arcas Advocaten