De mogelijkheid om akten van rechtsingang of van voorziening en meer in het algemeen de verzoekschriften of verzoeken gericht aan rechters neer te leggen via e-Deposit wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Normaal liep deze coronamaatregel slechts tot 30 juni. Maar omdat het virus nog steeds niet helemaal weg is, wil de regering verplaatsingen naar de griffies ook de komende maanden zoveel mogelijk beperken.

Iedereen kon tijdelijk, tot 30 juni 2020, akten van rechtsingang of van voorziening, verzoekschriften en verzoeken aan een rechter (en de bijlagen) bij de griffie van een gerecht neerlegging via eDeposit. Omdat de coronacrisis nog niet helemaal voorbij is, wordt de maatregel nu verlengd tot 1 oktober 2020.
Daarmee krijgt de wetgever een ruime marge om de mogelijkheid definitief te verankeren. Want de manier van werken blijkt zo succesvol dat de wetgever de manier van werken permanent wil invoeren. Bij de Kamer liggen werden daar intussen al definitieve wetswijzigingen voor ingediend Kamer.
In werking: 17 juni 2020
Bron: Koninklijk besluit van 15 juni 2020 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17 juni 2020.

Gerelateerde opleidingen

Zomerse wetsdagen - focus op gerechtelijk recht!

  • Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken - Aanneming en deskundigenonderzoek (06.07.2020) - Spreker: Mr. Joost Peeters, advocaat-vennoot Studio Legale
  • Actualia burgerlijk procesrecht (07.07.2020) - Spreker: Mr. Sven Sobrie, advocaat
  • Uitvoering van vonnissen en arresten (07.07.2020) - Spreker: Mr. Bart Volders, advocaat, Arcas Advocaten