Conflicten tussen aandeelhouders kunnen soms zo hoog oplaaien dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht. Daar waar de ontbinding van de vennootschap vaak als een te draconische maatregel wordt beschouwd, kan men als vennoot in dergelijke situaties een beroep doen op de geschillenregeling als ultimum remedium om uit deze impasse te raken.

Bron/Lees volledig artikel: Desdalex