De fiscus kent mijn buitenlands vermogen. Belast de fiscus enkel mijn inkomsten of ook mijn gehele kapitaal?

De Belgische fiscus heeft een gestandaardiseerde praktijk ontwikkeld voor inlichtingen ontvangen uit het buitenland.
Aan de hand van beantwoording van negen nieuwe vragen, biedt Tuerlinckx een handleiding in het hele CRS-verhaal.

CRS
CRS is een benaming voor automatische internationale transparantie. België heeft zich samen met andere staten ertoe geëngageerd om financiële gegevens en inlichtingen te rapporteren aan het land waar men rijksinwoner is.

Volledig artikel en bron: Tuerlinckx