De verwerking van gegevens  in co-creatieprojecten als CITADEL (*) moet vanzelfsprekend gebeuren onder de voorwaarden van de AVG. Bovendien worden in co-creatietrajecten ook wel eens private spelers betrokken, met wie die informatie gedeeld wordt om zo samen tot een optimale oplossing te komen, maar mag dat wel onder de AVG?

Volledig artikel en bron: Timelex

(*) Het project steunt op het besef dat hoog kwalitatieve overheidsdiensten de basis vormen voor het sociale welzijn van de burgers en essentieel zijn voor de competitiviteit en het ondernemerschap van de regio. Niet alleen wil het project de bestaande overheidsdigitalisering versterken door het aanbieden van technologische middelen die de transformatie van de overheidsdienst in een ICT-gedreven overheidsdienst kunnen faciliteren. Daarnaast biedt het CITADEL project ook een co-creatie methodologie en ondersteunende technologie om de burger van dichtbij bij dit digitaliserings- en transformatieproces te betrekken.

Gerelateerde opleidingen

Voor een stand van zaken rond GDPR in het algemeen, verwijzen wij u graag naar het seminarie 'Capita selecta GDPR' waarin een analyse gemaakt wordt van 1 jaar GDPR.