Bespreking van het recente arrest van het Hof (Vierde kamer) van 24 oktober 2018

Vossloh Laeis GmbH tegen Stadtwerke München GmbH

Verzoek van Vergabekammer Südbayern om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 57 – Richtlijn 2014/25/EU – Artikel 80 – Plaatsing van overheidsopdrachten – Procedure – Uitsluitingsgronden – Maximumduur van de uitsluiting – Verplichting voor de ondernemer om met de aanbestedende dienst mee te werken om zijn betrouwbaarheid aan te tonen

Zaak C-124/17

Lees hier de commentaar van Loyens en Loeff

 

Gerelateerde opleidingen

Voor een actuele stand van zaken inzake mededinging verwijzen wij u graag naar onze Webinar Day op 05.12.2018 met de webinar Mededingsrecht door mr. Karel Bourgeois.