Om het risico op aansprakelijkheid van bestuurders van deelnemende groepsvennootschappen te verkleinen, kan men een aantal richtlijnen in acht nemen bij het opstellen van de cash-pooling-overeenkomst, zoals:

  • voorzien in een clausule die de deelnemende vennootschap het recht geeft om eenzijdig uit de pool te stappen indien de deelname niet langer strookt met haar vennootschapsbelang;
  • afspraken maken m.b.t. hoe en wanneer rekeningcourantposities zullen worden aangezuiverd, en bv. een plafond voorzien in de overeenkomst,
  • ...

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab