Op 26 april 2017 heeft VLABEL een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). 

Schenkingen van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap voor 1 juni 2017 worden - als gevolg van deze toevoeging - niet geviseerd door artikel 2.7.1.0.7. VCF. Voor deze schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik geldt dus enkel de toepassing van artikel 2.7.1.0.5. VCF.

Er zal dan enkel erfbelasting moeten betaald worden wanneer de schenker overlijdt binnen de drie jaar na het doen van de schenking.

Volledig artikel en bron: Cazimir

Gerelateerde opleiding

Tijdens de zomer zijn er ook onze jaarlijkse Estateplanningsdagen met diverse sessies rond (internationale) vermogensplanning.