De reeds bestaande hoofdelijke aansprakelijkheid voor niet-betaalde lonen in de bouwsector zal voortaan niet langer beperkt zijn tot het loon dat aan de gedetacheerde werknemers is verschuldigd, maar ook toegepast worden op werknemers die op permanente wijze in België werken voor een Belgische of buitenlandse werkgever.

Volledig artikel en bron: Belaxa