Een loutere domicilieverplaatsing volstaat zoals gezegd niet om fiscaal in het buitenland gevestigd te zijn – hetgeen ook door de fiscus enigszins terecht wordt beargumenteerd. Een officiële woonplaats kan bijgevolg niet meer zijn dan een indicatie van fiscale woonplaats.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Estate Planningsdag in Sint-Niklaas op 28.08.2019 zal Mr. Wim Vermeulen van Cazimir een seminarie geven rond "Internationale aspecten van vermogensplanning"