Samengevat - de belangrijkste wijzigingen in 2019:

  • Gewijzigd taksesysteem per 1 januari 2019, met ingang van deze datum ook taksen voor de tweede en derde klasse bij depot én vernieuwing;
  • Een ‘grafische voorstelling’ is straks niet langer een vereiste om een merk te kunnen deponeren;
  • Vormuitsluitingsgronden worden uitgebreid naar kenmerkuitsluitingsgronden;
  • Er komt een onderscheid tussen certificeringsmerken (keurmerken) en collectieve merken (verenigingsmerken).

Samengevat - de wijzigingen in 2018:

  • Houders van bekende merken hebben een sterkere positie in opposities gekregen;
  • Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) heeft een doorhalingsprocedure geïntroduceerd; en
  • Het Benelux-Gerechtshof is, in plaats van de nationale rechter, de instantie om in beroep te gaan tegen eindbeslissingen van BOIP.

Volledig artikel en bron: Novagraaf

Gerelateerde opleidingen

Op 13.03.2019 geeft mr. Pieter Callens (Eubelius) een webinar "Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten" waarin hij een praktijkgericht overzicht zal geven van de verschillende actiemogelijkheden bij inbreuken.