In een recent arrest stelt ons Hof van Cassatie dat het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging bekend is aan de partij die zich erop beroept wanneer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens t.o.v. de andere partij en het gerecht.

Volledig artikel en bron: TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar "Actualia Handelsagentuur" geeft mr. Koen De Bock een praktijkgericht overzicht van de laatste ontwikkelingen in die materie.