In deze bijdrage voor Corporate Finance Lab bespreekt Dr. Sven Sobrie (Omega Law) onder meer hoe het nieuwe art. 703 § 2 Ger.W. tegemoet komt aan de uitdaging om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedaagde vertegenwoordiger van de organisatie te bewijzen:

“Artikel 703, § 2, tweede lid Ger.W. pakt het probleem van de bevoegde vertegenwoordiger aan. Indien de inschrijving in de KBO tevens de identificatiegegevens omvat van een algemeen lasthebber, kan de groepering in rechte optreden, als eiser of als verweerder, en tevens in persoon verschijnen door tussenkomst van die lasthebber ... "

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab

Gerelateerde opleidingen

Zomerse wetsdagen - focus op gerechtelijk recht!

  • Deskundigenonderzoek in burgerlijke zaken - Aanneming en deskundigenonderzoek (06.07.2020) - Spreker: Mr. Joost Peeters, advocaat-vennoot Studio Legale
  • Actualia burgerlijk procesrecht (07.07.2020) - Spreker: Mr. Sven Sobrie, advocaat
  • Uitvoering van vonnissen en arresten (07.07.2020) - Spreker: Mr. Bart Volders, advocaat, Arcas Advocaten