Zeer recent moest het Hof van Cassatie (26 april 2018) nog maar eens de deur sluiten voor de verzekeraar die dekking weigerde vanuit het idee dat art. 29ter WAM, zoals ingevoerd door de wet van 31 mei 2017, een interpretatieve wet zou zijn en bijgevolg enkel onschuldige slachtoffers een vergoeding zouden kunnen claimen op grond van oud artikel 19bis-11 § 2 WAM. Cassatie bevestigt nogmaals: artikel 19bis-11 § 2 WAM is een automatisch wettelijke vergoedingsregeling en ook potentieel aansprakelijke slachtoffers krijgen vergoeding.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be