Op 5 februari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In dit wetsontwerp vinden we heel wat voorgestelde wijzigingen inzake gedwongen mede-eigendom van gebouwen terug.

LegalNews.be vroeg aan mr. Astrid Clabots meer informatie.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 gaat onze jaarlijkse themadag 'Vastgoed' door waarin we actuele thema's uit het vastgoed- en stedenbouwrecht voor u samenbrengen in 8 sessies : Vastgoed anno 2018

Mr. Astrid Clabots bespreekt de aankomende nieuwigheden tijdens haar sessie ‘De nieuwe wet op de mede-eigendom: de krachtlijnen’.